Logo Gmina Adamów

News

News zdjęcie id 541

ZAWIADOMIENIE XXXIV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ADAMÓW

18.06.2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994/  zwołuję na dzień 21 czerwca 2018 r. /czwartek/ na godzinę 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów XXXIV zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXXIII sesji Rady Gminy,
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami,
 5. Przedstawienie Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska w latach 2016 i 2017,
 6. Sprawozdanie finansowe Gminy Adamów za 2017 rok wraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem zmian w funduszu jednostki.
 7. Przedstawienie:
 • uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy za 2017 rok i wystąpienia z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok,
 • uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium,
 • uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania przedłożonych przez Wójta Gminy Adamów sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
 1. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,
 • w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
 • w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Adamów,
 • w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Adamów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 • w sprawie ustalenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
 • w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 • w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 • w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy oraz najmu w formie bezprzetargowej,
 • w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu,

9. Interpelacje i wnioski radnych,

10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,

11. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Adamów
                      /-/ Krystyna Bujak

Wójt gminy zaprasza

<p>Sławomir Skwarek</p>

Sławomir Skwarek

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek - godz. 8:00 - 11:30

Czwartek - godz. 8:30 - 11:00

PRZEWODNIK PO OSTATNIEJ BITWIE KAMPANII POLSKIEJ 1939 R.

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Adamów

ul. gen. F. Kleeberga 5
21-412 Adamów
tel./fax: 25 755 31 67
e-mail: adamow@adamow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.