Logo Gmina Adamów

News

News zdjęcie id 532

ZARZĄDZENIE NR 22/18 WÓJTA GMINY ADAMÓW

08.05.2018

Zarządzenie Nr 22/18 Wójta Gminy Adamów z dnia 4 maja 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 3b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650), w związku z uchwałą nr XXXII/245/18 Rady Gminy Adamów z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2

  1. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie urzędu, a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu od dnia 9 maja 2018 r.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu, w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia, podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki 1 i 2 do Zarządzenia Nr 22/18 Wójta Gminy Adamów z dnia 4 maja 2018 r. ...PDF

Wójt gminy zaprasza

<p>Sławomir Skwarek</p>

Sławomir Skwarek

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek - godz. 8:00 - 11:30

Czwartek - godz. 8:30 - 11:00

PRZEWODNIK PO OSTATNIEJ BITWIE KAMPANII POLSKIEJ 1939 R.

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Adamów

ul. gen. F. Kleeberga 5
21-412 Adamów
tel./fax: 25 755 31 67
e-mail: adamow@adamow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.