Logo Gmina Adamów

News

News zdjęcie id 527

ZAWIADOMIENIE XXXIII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ADAMÓW

16.04.2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm./ zwołuję
na dzień 20 kwietnia 2018 r. /piątek/ na godzinę 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów XXXIII zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu obrad XXXII sesji Rady Gminy,
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami,
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie, ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r. oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok,
7. Podjęcie uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie,
- w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamów na 2018 rok,
- w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Adamów.
- w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Adamów,
- w sprawie rozpatrzenia skargi przekazanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Adamów,
- w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Adamów”,
- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,
- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,
8. Interpelacje i wnioski radnych,
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,
10. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Adamów
/-/ Krystyna Bujak

Wójt gminy zaprasza

<p>Sławomir Skwarek</p>

Sławomir Skwarek

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek - godz. 8:00 - 11:30

Czwartek - godz. 8:30 - 11:00

PRZEWODNIK PO OSTATNIEJ BITWIE KAMPANII POLSKIEJ 1939 R.

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Adamów

ul. gen. F. Kleeberga 5
21-412 Adamów
tel./fax: 25 755 31 67
e-mail: adamow@adamow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.