Logo Gmina Adamów

News

News zdjęcie id 513

ZAWIADOMIENIE XXXII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ADAMÓW

01.03.2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm./ zwołuję na dzień 6 marca 2018 r. /wtorek/ na godzinę 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów XXXII zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXXI sesji Rady Gminy,
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami,
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Adamów,
 6. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
 • w sprawie zasad udzielania przez Gminę Adamów dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
 • w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Adamów,
 • w sprawie wprowadzenia zmian w Programie współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
 • w sprawie podziału gminy Adamów na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy,
 • w sprawie podziału gminy Adamów na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Adamów,
 • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 • w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie targowiska w Adamowie,
 • w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości,
 • w sprawie wyrażenia zgodny na wydzierżawienie nieruchomości,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,
 • w sprawie zmian w  budżecie gminy na rok 2018,

7.  Interpelacje i wnioski radnych,

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,

9. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Adamów

/-/ Krystyna Bujak

Wójt gminy zaprasza

<p>Sławomir Skwarek</p>

Sławomir Skwarek

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek - godz. 8:00 - 11:30

Czwartek - godz. 8:30 - 11:00

PRZEWODNIK PO OSTATNIEJ BITWIE KAMPANII POLSKIEJ 1939 R.

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Adamów

ul. gen. F. Kleeberga 5
21-412 Adamów
tel./fax: 25 755 31 67
e-mail: adamow@adamow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.