Logo Gmina Adamów

News

News zdjęcie id 489

ZAWIADOMIENIE XXX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ADAMÓW

21.11.2017

ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm./zwołuję na dzień 28 listopada 2017 r. / wtorek / na godzinę 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Adamów XXX zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu obrad XXVIII i XXIX sesji Rady Gminy,
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od XXVIII sesji,
5. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane do ich składania,
6. Przedstawienie informacji  o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za rok szkolny 2016/2017,
7. Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2018,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących
na terenie gminy Adamów,
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty
zagospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Adamów,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu,
-  w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,
-  w sprawie zmian w budżecie na rok 2017,
-  sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
- w sprawie określenia zasad wnoszenia przez Gminę Adamów wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów w spółkach prawa handlowego,
- w sprawie określenia wzorów danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych
w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
8. Interpelacje i wnioski radnych,
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Przewodnicząca Rady Gminy Adamów
/-/ Krystyna Bujak

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Sławomir Skwarek</p>

Sławomir Skwarek

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek - godz. 8:00 - 11:30

Czwartek - godz. 8:30 - 11:00

PRZEWODNIK PO OSTATNIEJ BITWIE KAMPANII POLSKIEJ 1939 R.

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Adamów

ul. gen. F. Kleeberga 5
21-412 Adamów
tel./fax: 25 755 31 67
e-mail: adamow@adamow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.