Logo Gmina Adamów

News

News zdjęcie id 467

ZAWIADOMIENIE XXVIII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ADAMÓW

21.09.2017

Adamów,  20 września 2017 r.

KA.0002.07.2017

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm./  zwołuję na dzień 28 września 2017 r. /czwartek/ na godzinę 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów XXVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXVII sesji Rady Gminy,
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami,
 5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.
 6. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Adamowie,
 • w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Gminnej Rady działalności Pożytku Publicznego w Adamowie,
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Adamowie,
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej,
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie,
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w  Adamowie w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe
 • w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/99/16 Rady Gminy Adamów z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie sposobu wykonania obowiązków gminy wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym dotyczącym gminnych przewozów pasażerskich,
 • w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości,
 • w sprawie wprowadzenia zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok,

7. Interpelacje i wnioski radnych,

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Zdzisław Madej

Wójt gminy zaprasza

<p>Sławomir Skwarek</p>

Sławomir Skwarek

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek - godz. 8:00 - 11:30

Czwartek - godz. 8:30 - 11:00

PRZEWODNIK PO OSTATNIEJ BITWIE KAMPANII POLSKIEJ 1939 R.

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Adamów

ul. gen. F. Kleeberga 5
21-412 Adamów
tel./fax: 25 755 31 67
e-mail: adamow@adamow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.