Logo Gmina Adamów

News

News zdjęcie id 356

RADNI PRZYJĘLI BUDŻET NA 2017 ROK

30.12.2016

W czwartek, 29 grudnia, radni Rady Gminy Adamów podjęli najważniejszą uchwałę w ciągu roku, czyli uchwałę budżetową. Po wcześniejszym zapoznaniu się z projektem budżetu w czasie wspólnego posiedzenia stałych komisji, adamowscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. Przyszłoroczny budżet gminy po stronie dochodów wynosić będzie 25 630 508,29 zł, a po stronie wydatków 27 468 008,29 zł. Planowany deficyt szacuje się w wysokości 1,8 mln zł. Obecny rok budżetowy Gmina Adamów kończy z rekordowo niskim zadłużeniem. Do spłaty kredytów w 2017 r. pozostała jedynie kwota 62 500 zł. To pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość i odważnie przymierzać się do realizacji nowych zadań inwestycyjnych – mówi Wójt Gminy – Sławomir Skwarek. Wójt stwierdza, że uchwalony budżet jest budżetem technicznym i pewnie niejednokrotnie będzie zmieniany. Ma jednak nadzieję, że po jego wykonaniu okaże się, że sporo uda się zrobić dla mieszkańców gminy.
W następnym roku budżetowym tj. 2017 r. wśród zadań inwestycyjnych planuje się: utwardzenie tłuczniem ul. Słonecznej w Adamowie, budowę chodnika i odwodnienie drogi na ul. Majewskiego w Adamowie, ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Ferdynandowie i Żurawcu, dalszą modernizację świetlicy wiejskiej w Gułowie, utwardzenie tłuczniem drogi dojazdowej do pól za wsią Helenów, wymianę pokrycia dachowego na budynku OSP w Hordzieżce, utwardzenie tłuczniem drogi w Konorzatce oraz Turzystwie, modernizację  dróg gminnych na terenie sołectwa Władysławów, poprawę i budowę drogi „gościniec unicki”. Wymienione zadania będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz ze środków własnych. Przy planowanym udziale środków zewnętrznych przewiduje się docieplenie (termomodernizację) gimnazjum, przebudowę schodów zewnętrznych oraz docieplenie i przebudowę łącznika kompleksu budynków oświatowych w Adamowie. To jedna z największych inwestycji, której planowane wydatki przekroczą 2 mln zł. Realizacja tego zadania jest niezwykle ważna i potrzebna. Oprócz tego planuje się kompleksową modernizację i budowę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Obecne ukierunkowania w tym zakresie mają na celu dostarczenie wody mieszkańcom – mówił Wójt na wczorajszej sesji. Zasadne wydaje się zatem rozbudowanie stacji uzdatniania wody w Budziskach oraz Adamowie. Do projektu budżetu dodano także zadanie pod nazwą „Promocja gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Adamów poprzez montaż kotłów spalających biomasę”, na które złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach RPO. Na wszystkie inwestycje zaplanowano 3,2 mln zł.
Sporą część pieniędzy w przyszłorocznym budżecie zabukowano na modernizację dróg powiatowych na terenie naszej gminy. W tym celu w budżecie wyodrębniono dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Łukowie w wysokości 750 000 zł. Które to będą drogi to jeszcze kwestia do dyskusji – mówił Wójt na sesji. Liczy, że przy udziale środków z powiatu uda się poprawić stan kilku odcinków dróg powiatowych.
Dotacje na swoją działalność statutową otrzymają także gminne instytucje kultury w łącznej wysokości 500 000 zł. Budżet uwzględnia także dotację dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych tj. dla organizacji pozarządowych w wysokości 1,9 mln zł. Bardzo znaczną część stanowi dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Oświatowego „Kaganek” na prowadzenie szkół w Zakępiu. Podobnie jak przez inne lata w budżecie wyodrębniono zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, którego wartość na 2017 r. wynosi ponad 270 000 zł.
Bardzo znaczną część wydatków, prawie 50% pochłonie oświata. To jedno z najbardziej kosztownych zadań dla wszystkich samorządów.

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Sławomir Skwarek</p>

Sławomir Skwarek

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek - godz. 8:00 - 11:30

Czwartek - godz. 8:30 - 11:00

PRZEWODNIK PO OSTATNIEJ BITWIE KAMPANII POLSKIEJ 1939 R.

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Adamów

ul. gen. F. Kleeberga 5
21-412 Adamów
tel./fax: 25 755 31 67
e-mail: adamow@adamow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.