Logo Gmina Adamów

News

News zdjęcie id 260

ZAWIADOMIENIE XIV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ADAMÓW

07.06.2016

ZAWIADOMIENIE

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446/ zwołuję na dzień 10 czerwca 2016 r. /piątek/ na godzinę 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów XIV zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu obrad XIII sesji Rady Gminy,
4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności,
5. Interpelacje i wnioski radnych,
6. Sprawozdanie finansowe Gminy Adamów za 2015 rok wraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem zmian w funduszu jednostki
7. Przedstawienie:
- uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy za 2015 rok i wystąpienia z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok,
- uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium,
- uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania przedłożonych przez Wójta Gminy Adamów sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2015 rok,
8. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok,
- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok,
- w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Adamów”
- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli,
- w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016,
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- w sprawie zmian w budżecie na rok 2016,
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,
10. Zamknięcie sesji.

Wójt gminy zaprasza

<p>Sławomir Skwarek</p>

Sławomir Skwarek

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek - godz. 8:00 - 11:30

Czwartek - godz. 8:30 - 11:00

PRZEWODNIK PO OSTATNIEJ BITWIE KAMPANII POLSKIEJ 1939 R.

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Adamów

ul. gen. F. Kleeberga 5
21-412 Adamów
tel./fax: 25 755 31 67
e-mail: adamow@adamow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.