Logo Gmina Adamów

Program Rewitalizacji

GŁOSOWANIE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE PROWADZONE W DNIACH 24-25 MAJA 2017 r.

W związku z trwającym pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji zapraszamy serdecznie Państwa do udziału w głosowaniu na projekty rewitalizacyjne. W ramach prowadzonego w dniach 17-22 maja 2017 r. naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgłoszonych zostało łącznie 18 przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o oddanie  głosów na przedsięwzięcia, które Państwa zdaniem są najważniejsze i  najbardziej potrzebne w celu ożywienia sytuacji społeczno-gospodarczej wyznaczonego obszaru rewitalizacji.
Jednocześnie informujemy, że w ramach głosowania można oddać swój głos na 1 przedsięwzięcie.
Swój głos mogą Państwo oddać za pośrednictwem elektronicznego formularza umieszonego w pod następującym linkiem:

https://drive.google.com/open?id=1FH5KcARPX8lUcYxBCG_2hTCa6klWvsB4a6VkqljXWM0

 

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W TRAKCIE OPRACOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA GMINY ADAMÓW NA LATA 2017-2023

Wójt Gminy Adamów  serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno - konsultacyjne wraz z debatą publiczną w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów na lata 2017-2023”. Spotkanie odbędzie się 16 maja 2017 r. (wtorek) o godzinie 9:30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów, ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów.
 Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się w proces opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, w szczególności z wyznaczonych podobszarów rewitalizacji  (sołectwo Adamów I i sołectwo Wola Gułowska).
Celem spotkania będzie dyskusja w zakresie celów i kierunków Lokalnego Programu Rewitalizacji.
W jego trakcie będzie istniała również możliwość zgłoszenia projektu/przedsięwzięcia do LPR.
Po spotkaniu, ok. godziny 10:30 (16 maja 2017 r.) zapraszamy Państwa na spacer studyjny po wyznaczonym obszarze rewitalizacji, pozwalający na doprecyzowanie i negocjowanie rozwiązań oraz kierunków działań Lokalnego Programu Rewitalizacji.  Zbiórka pod Urzędem Gminy w Adamowie.
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia czynnego udziału w pracach nad LPR.

 

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

Raport z badania ankietowego dotyczącego rewitalizacji w Gminie Adamów ...PDF

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Adamów

Przedstawiamy Państwu „Diagnozę obszaru gminy Adamów służącą delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”. Przedmiotowy dokument stanowi pierwszą część prac prowadzonych w celu stworzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Adamów na lata 2017-2023”.   
Celem konsultacji jest zapoznanie przedstawicieli społeczności lokalnej ze stanem przygotowań do opracowania programu rewitalizacji w szczególności z diagnozą gminy oraz zgłoszenie uwag do zaprezentowanego dokumentu.
Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach 27.02.-31.03.2017 r. w formie zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Przedmiotowy formularz został umieszczony na stronie: www.adamow.pl/art,749,program-rewitalizacji.html. Wypełnione czytelnie formularze można dostarczyć również:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: a.skwarek@adamow.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt diagnozy służącej delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”;
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Adamów, ul. gen. F. Kleeberga 5, 21-412 Adamów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt diagnozy służącej delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”;
c) bezpośrednio do pok. 4 w budynku Urzędu Gminy Adamów, ul. gen. F. Kleeberga 5, 21-412 Adamów, w godzinach pracy Urzędu.

Diagnoza służaca delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji...PDF

Formularz zgłaszania uwag ...DOC

 

 

Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonymi badaniami w ramach przygotowywania Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów na lata 2017-2023, Wójt Gminy Adamów  informuje, że w dniach od 01.02.2017 r. do 15.02.2017 r. na ternie Gminy Adamów przeprowadzone zostanie badania ankietowe w 2 grupach respondentów – 1. grupę stanowią mieszkańcy  gminy, 2. grupę stanowią przedstawiciel instytucji publicznych, przedsiębiorcy oraz członkowie organizacji społecznych.  
Badanie prowadzone będzie techniką PAPI (klasyczna metoda popularnie nazywana „papier i ołówek”) i CAWI (wywiady realizowane za pośrednictwem Internetu). Opracowane specjalnie w tym celu kwestionariusze ankietowe zostaną rozdysponowane wśród 2 wyżej wymienionych grup oraz dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy Adamów, ul. gen. Franciszka Kleeberga 5. Wypełnione ankiety należy  składać w wyżej wymienionym terminie w Urzędzie Gminy Adamów w pokoju nr 4. Ponadto formularze ankiet umożliwiające ich elektroniczne wypełnienie udostępnione zostaną na stronie internetowej
www.adamow.pl w zakładce Program Rewitalizacji.
Wyniki badań posłużą opracowaniu Programu Rewitalizacji, który ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, wizerunku gminy, odbudowę więzi lokalnych, a także przywrócenie ładu przestrzennego oraz ożywienie gospodarcze gminy. Zmiany zachodzące w efekcie realizacji programu będą polegać przede wszystkim na rozwiązaniu zaistniałych problemów społecznych i gospodarczych koncentrujących się na określonym terenie. Chcemy, aby zmiany te w największym stopniu odpowiadały potrzebom i oczekiwaniom lokalnej społeczności.
Prosimy o życzliwe przyjęcie i zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy oraz przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców, członków organizacji społecznych do czynnego udziału w badaniu ankietowym. Będziemy wdzięczni, jeśli zechcecie podzielić się Państwo swoją opinią.
Ankieta będzie również dostępna na stronie internetowej – link do ankiety:
Ankieta dla mieszkańców -
https://docs.google.com/forms/d/1s350qefpzYPtk1eAPE10PHVwthhGV_aXhJx0fCB3uQ0/edit?usp=sharing
Ankieta dla przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców, członków organizacji społecznych:
https://docs.google.com/forms/d/186NgHr8jZ9kWLZj86akNy5iba-rzQys0wuWfdw8Zsv4/edit?usp=sharing
Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW ...PDF

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ...PDF

Wójt gminy zaprasza

<p>Sławomir Skwarek</p>

Sławomir Skwarek

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek - godz. 8:00 - 11:30

Czwartek - godz. 8:30 - 11:00

PRZEWODNIK PO OSTATNIEJ BITWIE KAMPANII POLSKIEJ 1939 R.

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Adamów

ul. gen. F. Kleeberga 5
21-412 Adamów
tel./fax: 25 755 31 67
e-mail: adamow@adamow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.